Chronische Myeloïde Leukemie (CML)

Bij Chronische Myeloïde Leukemie CML vindt er een overaanmaak (proliferatie) van witte bloedcellen plaats in het beenmerg.
CML is een chronische ziekte van het beenmerg. Het wordt gekenmerkt door een verhoogd aantal witte (rijpere) bloedcellen (leukocyten) en vaak ook een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten). Door een verworven chromosoomafwijking (Philadelphia chromosoom) wordt uiteindelijk een nieuw eiwit gevormd dat bloedvoorlopercellen aanzet tot deling.

CML is een eerder zeldzame vorm van chronische leukemie die vooral oudere patiënten treft,
maar ook jongere mensen kunnen deze ziekte krijgen. De ziekte is niet erfelijk, noch besmettelijk.

Eén of meerdere van volgende onderzoeken worden gedaan: bloedonderzoek, beenmergonderzoek, elektrocardiogram en echografie.

Symptomen:

  • Vermoeidheid
  • Nachtzweten, vermagering, onverklaarbare koorts
  • Pijn in de miltstreek
  • Een vol gevoel na de maaltijd
  • Toegenomen vatbaarheid voor infecties
  • Zelden: botpijnen

In 90% van de gevallen wordt CML gediagnosticeerd in de chronische fase.

In 10% betreft het de acceleratie- of blastenfase van CML.

De behandelende hematoloog, die een totaaloverzicht heeft van de patiënt en zijn persoonlijke situatie, zal de behandeling daarop afstemmen.

Mogelijke therapieën:

  • Medicatie om het Philadelphia chromosoom af te remmen, de zogenaamde tirosine-kinase inhibitoren (TKI’s)
  • Stamceltransplantatie

Belangrijke opmerking:

De overlevingskansen van CML-patiënten zijn sterk toegenomen sinds de ontdekking van de hierboven vernoemde medicijnen, de tyrosine kinase inhibitoren, die het eiwit, gevormd ten gevolge van de Philadelphia chromosoomafwijking, afremmen.